pelenai


pelenai
pelenaĩ sm. pl. (3b) 1. SD275, R, K sudegusių medžiagų liekanos: Šarmu iš pelenų̃ išvelės audeklus lininius, tai tik žėri Smal. Pelenaĩ apačion byra Nmč. Aš kapu pẽlenus į šalis, kad ugnis geriau degtum J. Lopeta pelenáms semti gera J. Angliai sudegė pelenuõs Lkm. Baltina pelenúosa [drobes] Kb. Pelenaĩ tik ir žemė, daugiau niekas (nieko po gaisro neliko) Kn. Pelenais paversti LL234. Pelenuosna paleisti Gmž. Kap padegė, tai tik pelenaĩ liko Šlčn. Pelenẽliai tik liko [po gaisro] Dglš. Kas gi bers pelenus prieš vėją?! Dar į akis pribyrės sp. Pẽlenus, sako, vėjas išnešiojo BM66. Ugnis prigesus pelenuos žėruoja A.Vencl. Pelenais barstė ant savo galvos 437. ^ Sausa žemė – kai pelenaĩ Jrb. Patenkintas kaip katinas ant šiltų pelenų . Parvažiavom an pelenų̃ (radome viską sudeginta) Jd. Kaip karas pasibaigė, parejom į pẽlenus Pp. Auksas ir pelenuosè žiba Ėr. Auksą ir pelenuose pažinsi Jnš. Aš tau po smerčiai pelenaĩs ažmokėsiu (niekada negrąžinsiu skolos) Dgl. Žmonės kalbėjo, kad jo galva esanti ne pelenų pripilta (apie gudrų, apsukrų) A.Vien. Sudegė ąžuolas – nė anglių, nė pelenų (žvakė) LTR. Kai pasilikom ant pelenų (viskas sudegė), nežinai, už ko griebtis Ar. Sudegiau, likau an pelenų̃ Dkš. Kokiu du tūkstančiu butų yra į pelenus paversti Kel1862,128. Miesto dalis pavirs į pelenus prš. Pelenaĩ paliks, jeigu aš teip padirbsiu Trk. 2. kas lieka sutrūnijus, suirus, žemės dulkės: Taip apsidirbę žmonės – pelenaĩs suvaryti laukai (gerai išdirbta, išpurenta, be jokių grumstelių žemė) Slm. Tas kūnas gulėdamas sutrūnija pelenuose LTR(Slk). Dulkė ir pelenaĩ stiepias be gėdos DP46. Esmi dulke ir pelenais po akimis jo veido MP340. Iš piemenio tai da bus žmogus, ė iš seno – tai tik pelenai LTR(Ds). Teilsisi jų pelenėliai šaltoje žemelėje . Jūsų kūnus, kuriuos taip labai pepinate ir gražinate, ... pelenuosn tuos mieluosius ir gražiuosius sąnarius apgręš DP580.
◊ nuo pelenų̃ nukélti; MitI75 išaukštinti, iškelti.
Pelenų̃ dienà; SD275, N bažn. gavėnios pirmoji diena: Pelenų̃ dienõj visi šokiai baigdavos Antr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pelenai — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kuro degimo nedegioji liekana, susidaranti iš mineralinių kuro priemaišų. Jas sudaro SiO₂, Al₂O₃, CaO, MgO, Fe₂O₃ ir kiti oksidai. Pelenai mažina kuro šilumingumą, užteršia šildomuosius paviršius ir mažina… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • pelenai — pelenai̇̃ dkt. Málkos sùdegė į pẽlenus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pelenai — statusas T sritis chemija apibrėžtis Visiškai sudegusių medžiagų neorganinės liekanos. atitikmenys: angl. ash rus. зола; пепел …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pelenai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Neorganiniai junginiai, liekantys sudegus organinėms medžiagoms. atitikmenys: angl. ash vok. Asche, f rus. зола, f; пепел, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pelėnai — sm. pl. (1) zool. smulkių ir vidutinio dydžio graužikų pošeimis (Microtinae); kai kuriems autoriams – tokių graužikų šeima (Arvicolidae): Daugelis zoologų pelėnų neišskiria į atskirą šeimą (Arvicolidae), bet tik į pelenų pošeimį (Microtinae) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lakieji pelenai — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Iš kūryklos išnešami kietojo kuro degimo pelenai. Lakieji pelenai teršia katilo šildomuosius paviršius ir atmosferą. atitikmenys: angl. fly ash vok. Flugasche, f rus. летучая зола, f pranc. cendre folle, f; …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • žali pelenai — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Neišgryninti, nevalyti pelenai, gauti sudeginus medžiagą 550 °C temperatūroje, su priemaišomis (smėliu, moliu, iš dalies nesudegusiomis anglimis). atitikmenys: angl. crude ash vok. Rohasche, n rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • druskos rūgštyje netirpūs pelenai — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Žali pelenai, apdoroti druskos rūgštimi. atitikmenys: vok. in der Salzsäuere nicht lösbare Rohasche šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 3D 597 „Dėl… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sulfatiniai pelenai — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pelenai, liekantys sudeginus medžiagos ir sulfato rūgšties mišinį. atitikmenys: angl. sulfated ash rus. сульфатная зола …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aukštikalniniai pelėnai — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas gentis apibrėžtis Gentyje 5 rūšys. Paplitimo arealas – Centr. ir Š. R. Azijos kalnuoti rajonai. atitikmenys: lot. Alticola angl. high mountain voles; mountain voles vok. Gebirgsmäuse;… …   Žinduolių pavadinimų žodynas